web
statistics
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЛИЦЕНЗ НА ОФИЦИАЛНО ЛИЦЕ ЗА 2017г.
Required *

  Refresh Captcha  
 

НАЦИОНАЛНИ КАТЕГОРИИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Категория А

най-високото национално ниво и позволява да се заема тази длъжност на всички международни състезания, стига да не се изисква ФИА лиценз.

Категория В

позволява да се заема тази длъжност на всички национални състезания, а на международните под надзор.

Категория С

позволява да се заема тази длъжност на всички локални състезания, а на националните под надзор.

Категория „Стажант-St.

позволява да се заема тази длъжност на всички локални състезания под надзор, а по изключение и на някой национални.

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ СЪДИИТЕ

Категория А

Наблюдател БФАС

  • От 2017г. квалификациите ниво A, B, C и Стажант-St. изцяло заместват и се приравняват на досегашните Републиканска, Първа, Втора и Трета категории.

  • Досегашните притежатели на определена категория запазват правото си тя да бъде приравнена към новата класификация.

 

Председател спортни комисари

Категория В

Спортни комисари

 

Отговорник по сигурността

 

Отговорник на специален етап

 

Секретар

Категория С

Отговорник на контролен пост

 

Съдия на пост

onlylogo БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ
гр.София, бул. Тодор Каблешков 55А

+3592 987 64 74 office@bfas.bg
IBAN: BG08 BPBI 7942 1089 3339 01

facebookbfastweeterbfas

googleplusbfasyoutubebfas

fia logo 0 cba logo ministerstvo ministerstvo