web
statistics
НОВИНИ

НОВИНИ

Годишното награждаване за 2016 г. на Българска федерация по Автомобилен спорт, ще се проведе на 17.12.2016 от 11:00 часа в Национален исторически музей, гр. София, ул. „Витошко лале“ №16.
Протокол № 018 От заседание на УС на БФАС от 24.11.2016 Днес, 27.06.2016 г., в гр. София, в офиса на БФАС на бул. Тодор Каблешков №55 А, ет.2, офис 3, се проведе заседание на УС на БФАС, на което присъстваха членовете на УС, както следва: 1/ Владимир Илиев 2/Алексанър Ковачев 3/ Калоян Станчев 4/Слави Славов 5/ Антон Антонов 6/ Стефан Драганов 7/ Христо Стоилов За Председател на днешното заседание на УС бе избран Владимир Илиев, а за протоколчик- Никола Ваканов Заседанието протече при предварително обявения дневен ред, а именно: 1. Спортен Календар - 2017 г. УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Рали-2017”, да бъдат 5 на брой, плюс 1 резервен кръг. УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Ралиспринт-2017”, да бъдат 4 на брой, плюс 2 резервни кръга. УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Планинско изкачване-2017”, да бъдат 7 на брой, плюс 2 резервни кръга. УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Затворен Маршрут -2017”, да бъдат 6 на брой, плюс 1 резервен кръг. УС на БФАС, ще разгледа допълнително изискванията за мерките за сигурност на градските трасета и включването им в „Спортен календар – 2017” УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ…

onlylogo БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ
гр.София, бул. Тодор Каблешков 55А

+3592 987 64 74 office@bfas.bg
IBAN: BG08 BPBI 7942 1089 3339 01

facebookbfastweeterbfas

googleplusbfasyoutubebfas

fia logo 0 cba logo ministerstvo ministerstvo