Четвърти кръг от НШПИ “Лясковец-Раховец-2017”

Четвърти кръг от НШПИ “Лясковец-Раховец-2017”

Уважаеми колеги,

На вашето внимание представяме документи за Четвърти кръг от НШПИ “Раховец Лясковец-2017”

 

Допълнителен правилник Лясковец-Раховец 2017

План за сигурност