Да сведем глави пред делото и живота на Левски

Да сведем глави пред делото и живота на Левски

   Днес се навършват 145 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски. Да преклоним глави пред гибелта на един от най-великите български герои!
  Всяка година на този ден ние се покланяме в знак на уважение и почит. И всяка година не мога да намеря отговор на въпроса защо предателството е станало причина за смъртта на този наш герой? Защо тази най-уродлива човешка форма на изява съществува и до днес? Малка ли е била тази жертва, за да проумеем колко нетърпими трябва да станем всички ние към подобни деяния и към хората, които ги проявяват. Та те концентрират в себе си почти всички най-лоши човешки качества като омраза, страх, подлост, безверие, алчност, липса на достойнство, на морал и на чувство за общност. Винаги сме осъждали предателството, но и до днес живеем с него! Оправдаваме го с чувство за малоценност или други психични разстройства, на които трябва да помогнем с търпение, разбиране и снизходителност. И докато поколения българи са проявявали такова отношение, народът ни е давал най-скъпи жертви. Примери в близката и далечната ни история, в настоящето ни има много, във всяка област на живота.
  Не е по-различна картината и в областта на автомобилния спорт. Как иначе да си обясним защо решенията на ОС не се уважават , а се преиначават така, че да са угоди на личните интереси на някои от членовете ни , а не в интереса на цялата общност. Как така група от хора, „бореща се за спазване на законите”, с всякакви беззаконни средства налага волята си, провеждайки нелегитимни заседания и взимайки своите решения, руши изграденото от поколения автомобилисти?
  Тези хора видимо не осъзнават, че спортът е част от „чистата и свята република”, за която е мечтаел Левски! Навярно са забравили, че и легендарното му име е дошло на база спортно постижение! Основна наша грижа като хора, които упражняваме спорт, трябва да бъде да запазим неопетнена най-вече с делата си тази територия чиста! Високите спортни постижения безспорно са важни, но не на всяка цена!

София                                                    Председател БФАС
19.02.2018                                                             Вл.Илиев