До членовете на БФАС участващи в Националния рали шампионат

До членовете на БФАС участващи в Националния рали шампионат

 Уважаеми колеги ,

    През последните няколко седмици в пространството витаят слухове относно провеждането на юбилейното рали България ! Кой ще го организира? Кога и къде? Кой има права и кой не ? Кой работи за него и кой пречи? За какво ще е валидно ? и т.н. все въпроси от които автомобилната спортна общност се вълнува и чака отговори! За да не подхранваме нечисти интереси по темата решихме да ви запознаем с фактите:

  • На 18.06.2018г. в офиса се получи писмо от кореспондента на СБА , че е открита регистрацията на международните  състезания от спортния календар на ФИА за 2019 г. и БФАС трябва в най кратки срокове да ги предостави за публикуване.
  • На 26.07.2018г. на свое заседание с Протокол №16 УС на БФАС утвърди международния спортен календар  и на ред с другите прояви посочи датата 10.-12 май 2019 г. за провеждане на рали България отново с организатор БФАС. Кореспондента е уведомен за решението и то е изпратено към ФИА.
  • На 29.01.2019г. БФАС спазвайки срока изпрати  във ФИА,  необходимата документация  за ралито.
  • На 18.02.2019г. до нас достигнаха слухове, че организатора на ралито е сменен.
  • На 21.02.2019г. с писмо с изх.№ 22 Председателя на БФАС попита Председателя на СБА, дали наистина те са променили организатора на състезанието.
  • На 27.02.19г. писмо с изх.№48 от СБА ни отговариха че „… заявител пред рали комисията на ФИА е Сдружение СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ”
  • На 07.03.19г. Председателя на БФАС изпрати писмо с изх № 28 до СБА, с което напомни за някои съществени законови изисквания, необходими при издаване на разрешение за провеждане на автомобилни състезания и недвусмислено заявяи, че при изпълнението им, БФАС ще съдейства за провеждане на състезанието.
  • На 27.03.19г. Председателя на БФАС изпрати на Председателя на СБА поредно тревожно писмо за липса на комуникация между федерацията и организатора на състезанието.
  • На 02.04.19г. получихме писмо  от Кореспондента на СБА, че в отговор на наше писмо 028 /07.03.19,  ни изпращат данни на клуб член на БФАС – СК „Драгстер”, който ще организира „Рали България 2019”. Всички останали въпроси от писмата ни останаха без отговор! СК „Драгстер” и до момента не е заявил и подписал договор  за провеждане на проявата.
  • На 10.04.2019г. съгласно чл.43 от Наредбата за организиране и провеждане на АС през 2019 изтече редовния срок за подаване на документите за рали България като кръг от националния рали шампионат. Наредбата допуска за провеждане на състезанието още една възможност при условията на чл. 16 от същата Наредба.

    От изложеното до тук става ясно , че организатора на Рали България 2019 не се съобразява с изискванията на нормативните документи за провеждане на І-я кръг от НРШ , което поставя под въпрос зачитането му като част от националния шампионат.

    Според УС на БФАС Рали „България” е от изключително значение за развитието на автомобилния спорт в България, но спазването на законите в страната са наш основен приоритет. Автомобилният спорт може да бъде изключително опасен когато се правят компромиси с правилата!

    Уважаеми колеги, ако организаторите се възползват от възможността ,която им дава Наредбата и предадат всички необходими документи за получаване на разрешение за провеждане на ралито в срок, не се съмнявайте, че ние ще съдействаме то да протече успешно!

С уважение: УС на БФАС