До клубовете членове на БФАС, които имат ангажимент като организатори и  участници в състезания от СК на БФАС.  

До клубовете членове на БФАС, които имат ангажимент като организатори и  участници в състезания от СК на БФАС.  

Уважаеми колеги,

Чл. 25 ал. 3 от Закона за Физическото възпитание и Спорта (ЗФВС) гласи:

“Спортен клуб, който е член на федерация, чийто лиценз е отнет или
прекратен, може да осъществява дейностите по чл. 17, ал. 1 за срок до 6
месеца от датата на заповедта.”

По силата на горния член всички състезания включени в Спортния Календар на БФАС до 22 октомври, ще бъдат проведени независимо от изхода на съдебния спор с Министерството на Младежта и Спорта.