До: клубовете членове на БФАС, организаторите на състезания от Държавния спортен календар 2019, лицензираните пилоти и официални лица, ветерани и медии.

До: клубовете членове на БФАС, организаторите на състезания от Държавния спортен календар 2019, лицензираните пилоти и официални лица, ветерани и медии.

Уважаеми колеги,

Най- учтиво ви каним да присъствате на Общото отчетно събрание на БФАС на 30.04.2019 от 14:00 ч. в зала „София“ при Българския Червен кръст в София, бул. „Джеймс Баучер” №76.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишен отчетен доклад за Дейността на БФАС за 2018 год.
  2. Приемане на Бюджет на БФАС за 2019 год.
  3. Разглеждане и вземане на решения по Писма до ОС на БФАС.
  4. Разни.

Регистрацията на делегатите с право на глас ще започне от 11.30 ч. на 30.04.2019 г.

Всички други поканени лица няма да участват в гласуването, но са добре дошли гости и могат да участват в дискусиите и да споделят идеи и мнения.

 

На събранието ще бъде направен обзор и анализ на ситуацията по отнемането на лицензията на БФАС от Министерството на младежта и спорта и ще се вземат решения за последващи действия за възстановяването на спортните права на БФАС. Ще се обсъждат мерки за стабилизиране на организацията и съдействие на клубовете при провеждане на автомобилните състезания от Спортния календар за 2019 г. Ще се правят консултации по въпроси, свързани с новия Закон за физическото възпитание и спорта.

 

БФАС отново декларира категоричното си несъгласие с действията на ММС по отнемането на лицензията и ще следва всички законови стъпки по възстановяването и.

Призоваваме всички колеги да не позволяват потъпкването на автомобилния спорт и да не се поддават на заблуждения и провокации!

 

Пожелаваме на всички Весели Великденски празници!

БФАС

 

Изтеглете поканата в pdf формат.