До организаторите на състезания от НШ Рали и Ралиспринт.