Гимкхана “Средец-2018” и “Суворово-2018”

Гимкхана “Средец-2018” и “Суворово-2018”

Допълнителен правилник “Гимкхана Средец-2018

Допълнителен правилник “Гимкхана Суворово-2018