Решение на Националния спортен трибунал по Жалбата на АСК Ка-2 рейсинг тийм

Решение на Националния спортен трибунал по Жалбата на АСК Ка-2 рейсинг тийм

Уважаеми колеги,

представяме на Вашето внимание копие от решението на НСТ по жалбата на АСК Ка-2 рейсинг тийм. Оригинала се намира в офиса на БФАС.