Новини

Скъпи приятели на автомобилния спорт, искаме да Ви информираме, въпреки опитите на  БФАС да спаси провеждането на рали България, подавайки писмо за финансиране към Министерство на младежта и спорта с входящ номер 09-00-2325 от 22.07.2022г,  Рали България 2022, което беше вписано в спортния календар на...

На 07.08.2022 г. (неделя) от 14:30 ч. ще се проведе работна среща на комисия “Дрифт” към БФАС за финализиране на специалните правилници и вариантите за спортен календар до края на годината. Отправяме покана към всички състезатели, организатори и хора, имащи отношение към тези дисциплини, да присъстват...

Българска Федерация по Автомобилен Спорт обявява конкурс за избор на застраховател. С оглед  нуждите на федерацията са необходими следните два вида застраховки: групова застраховка "злополука"  гражданска отговорност към трети лица по време на състезанията организирани към БФАС   Всички желаещи могат да изпратят оферти  на office@bfas.bg ....

На 03.08.2022 г. (сряда) от 19:00 ч. ще се проведе работна среща на комисия “Гимкхана и дамско рали” към БФАС за финализиране на специалните правилници и вариантите за спортен календар до края на годината. Отправяме покана към всички състезатели, организатори и хора, имащи отношение към тези...

На 04.08.2022 г. (четвъртък) от 18:00 ч. ще се проведе работна среща на комисия “Планинско изкачване” към БФАС за финализиране на специалните правилници и вариантите за спортен календар до края на годината. Мястото на срещата е: гр.Пловдив,ул.Лев Толстой №6./ ул. Арх. К. Петков №1A, Хотел...

На 06.08.2022 г. (събота) от 10:30 ч. ще се проведе работна среща на комисия “Писта, тайм атак и ендуранс” към БФАС за финализиране на специалните правилници и вариантите за спортен календар до края на годината. Мястото на срещата е: гр.Бургас,ул. Крайезерна 155, Индустриален и логистичен...

На вниманието на всички клубове желаещи да кандидастват за членове на БФАС бихме желали да напомним , че сигласно Закона за Физическото Възпитание и спорт Чл. 15. (1) Спортен клуб може да е член на лицензирана спортна федерация, ако отговаря на изискванията по чл. 14 и: не е член...

На 04.08.2022 г. (четвъртък) от 19:30 ч. ще се проведе работна среща на комисия “Рали и Рали спринт” към БФАС за финализиране на специалните правилници и вариантите за спортен календар до края на годината. Отправяме покана към всички състезатели, организатори и хора, имащи отношение към тези...

На редовно заседание, провело се на 27.07.2022 г. Управителният съвет на БФАС утвърди състава на комисиите по дисциплини и помощните комисии към БФАС. Състава на комисиите може да видите тук. Новосформираните комисии имат поставен срок до 07.08.2022 г. да проведат срещи с участниците в дисциплините, които...

Българска федерация по автомобилен спорт с удоволствие иска да Ви съобщи за успешното лицензиране на първите дванадесет автомобилни клуба в регистъра на Министерството на младежта и спорта. Целият екип и управителният съвет към БФАС им пожелава множество професионални върхове и вдъхновяващ състезателен сезон!...