Общото събрание на БФАС ще се проведе на 16 март

Общото събрание на БФАС ще се проведе на 16 март

Уважаеми състезатели и автомобилни спортни клубове, на 16 март (събота) от 12 ч. в офиса на Българска федерация по автомобилен спорт, находящ се на адрес: гр. София, ул. „Делийска воденица“ №330, ет. 6, ще се проведе редовно свикано Общо събрание на федерацията. То ще се проведе по следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2023 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2023 г.;

3. Приемане на бюджета на Сдружението за 2024 г.;

4. Изменение на Устава на Сдружението.

Поради сериозния обществен интерес, който предизвиква Уставът на БФАС, ще се проведе дискусия, която може да генерира идеи за неговата промяна и актуализация. Всички клубове, които имат интерес към този процес, могат да присъстват и да изложат своите идеи в посока промяната му.

На 24 март (неделя) от 12:00 часа в офиса на Българска федерация по автомобилен спорт ще се проведе работна среща с всички желаещи клубове, състезатели и организатори във връзка с организирането и провеждането на състезателен сезон 2024 при получаване на лиценза на Българска федерация по автомобилен спорт от Министерството на младежта и спорта.

Очакваме Вашето присъствие и адмирираме предварително активността Ви в посока предстоящите дискусии.