Обучителен и преквалификационен курс по Затворен маршрут.

Обучителен и преквалификационен курс по Затворен маршрут.

Комисия Затворен Маршрут ще организира “Обучителен и преквалификационен курс за бъдещи и настоящи участници в дисциплината. По време на курса ще бъдат разисквани теми свързани с безопастността, както и Специалния правилник за ЗМ. Ще бъде проведено обучение на състезатели желаещи да повишат квалификацията си. Курсът ще се проведе на Писта Дракон /с. Калояново/ на 15.09.2018 г. от 08:00 часа, а практическата и изпитната част по време на тренировките на ЗМ “Стара Загора-2018” на същото място и през същия ден.

Лектори на проявата ще бъдат Валентин Бонев – Председател на Комисия “Затворен Маршрут”, Христо Стоилов – Член на УС на БФАС и Отговорник за Затворен маршрут, Георги Янакиев – Председател на Комисия Сигурност и Безопостност и Радко Петров – Член на Комисия “Затворен Маршрут” и Организатор на автомобилни прояви.

Курсът е безплатен и цели подпомагане на състезателите да повишат своята квалификация. Желателно е присъствието, както на бъдещи участници, така и на всички лицензирани пилоти в дисциплината Затворен Маршрут.

Телефон за записвания:

+359888 310 963 – Валентин Бонев