ОТГОВОР НА ВЛАДИМИР ИЛИЕВ НА ВЪПРОСИ И „ВНУШЕНИЯ” ОТ Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБА И Г-Н КАМЕН МИХАЙЛОВ – КОРЕСПОНДЕНТ НА СБА КЪМ ФИА , НАПРАВЕНИ В ЕФИРА НА БНТ1 – СУТРЕШНИЯ БЛОК НА 29.05.2019

ОТГОВОР НА ВЛАДИМИР ИЛИЕВ НА ВЪПРОСИ И „ВНУШЕНИЯ” ОТ Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБА И Г-Н КАМЕН МИХАЙЛОВ – КОРЕСПОНДЕНТ НА СБА КЪМ ФИА , НАПРАВЕНИ В ЕФИРА НА БНТ1 – СУТРЕШНИЯ БЛОК НА 29.05.2019

Г-н Панчев, Вие изнесохте при включването си в предаването следните факти:

  1. Че сте прекратил правото на кореспонденция на БФАС с ФИА още през 2017 г. Моля, обяснете защо обвинявате в „провал” за Рали „България 2018” БФАС, че е закъсняла в подаването на документите за ралито? Не считате ли, че вината за този провал се крие във Вас или Вашият кореспондент. При липса на директен контакт на Федерацията с ФИА, тя не би могла да носи отговорност за закъснели документи.
  2. Вие се похвалихте, че не сте ми вдигали телефона!? Аз не съм Ви звънял като приятел, роднина или каквото и да е друго, свързано с правото Ви на избор, дали да ми се обадите или не. Не ми отговаряхте и на официално изпратените от БФАС писма. Защо? Та ние с Вас имаме чисто служебни и обществени съвместни задачи.
  3. Мотивирахте решението си с това, че съм обещал да не се занимавам с Федерацията. Едва ли не ме изкарахте лъжец. Бих искал да Ви помоля да се разровите в архивите на организацията, която представлявате, за да разберете, че аз съм станал член на Българския автомобилен и туринг клуб още в края на 1964 г. Първото нещо, което направих след като взех личния си паспорт беше да получа членство в тази организация. Дори нямах още шофьорска книжка. Целият ми живот е преминал осъзнато отдаден на моторните спортове в България. Не бих могъл да изброя състезанията, в които съм участвал и организирал, нито състезателите, съдиите и хората, които съм мотивирал и обучил. Прав сте, не искам да управлявам повече спорта, но докато името ми фигурира в съдебното решение на БФАС ще изпълнявам задълженията си.
  4. Вие казахте, че УС на СБА не е отнемало лиценза ни, а само е спряло международните права на БФАС. За да не бъде обвиняван във внушения си позволявам да цитирам извадка от Вашето писмо от 18.01.2019 г., с което ни уведомявате за следното:

„…С настоящото Ви уведомяваме, че с решение №2 от 16.01.2019 г. УС на СБА отнема даденото на БФАС право да извършва дейности по планиране, организиране и провеждане на автомобилен спорт на територията на Република България и в чужбина… .Подпис Председател на СБА инж. Емил Панчев”

Същото е входирано в БФАС под номер 009 от 21.01.2019 г. Тъй като не вярвам да сте получили амнезия и да не знаете какво сте разписвали, допускам, че сте преследвали съвсем други цели с твърдението си.

  1. По отношение на казаното от Кореспондента на СБА г-н Камен Михайлов, че автомобилният спорт е подпомаган финансово от СБА, плащайки всички такси към Международната федерация по автомобилен спорт (ФИА) прилагам финансова-счетоводна справка за периода от 2016 до момента ( в който представлявам БФАС), от която е видно колко и кога сме плащали директно към ФИА и чрез СБА префактурирано и оскъпено със законовите 20% ДДС.

 

I.ПЛАЩАНИЯ КЪМ СБА ОТ БФАС за периода 2016-2019 г.

 

1.Наеми и консумативи
2016 г. 13 779.62 лв.
2017 г. 10 039.36 лв.
2018 г. 7 925.70 лв.
2019 г. 2 543.77 лв.
ОБЩО: 34 288.45 лв.

 

2. Други – Изплатени задължения за минали периоди
2015 г. – СБА 4 371 лв.
2015 г. – етажна собственост офис 844 лв.
ОБЩО: 5 215 лв.

 

II.ПЛАЩАНИЯ КЪМ FIA ОТ БФАС за периода 2016-2019 г.

 

2016 г. 8 695.74 лв.
2017 г. 26 635.60 лв.
2018 г. 1 163.35 лв.
2018 г. – префактурирани от СБА към БФАС с начислено ДДС 11 077.82 лв.
2019 г. 935.67 лв.
ОБЩО: 48 508.19 лв.

 

Единствено като финансова помощ от СБА е сравнително приемливият наем за офиса на Федерацията, който ние стриктно плащахме в срок.

Вероятно тази помощ Ви се стори много голяма и избрахте да ни изхвърлите от него!

От офиса е лесно, но от спорта ще Ви е трудно!

Тъй като съм възпитан в неуважение към узурпатори и агресори, независимо под каква форма, няма да взема отношение към въпроси свързани с АФБ.

Владимир Илиев – Председател на БФАС