Отлагане на Втори кръг от НШРС “Вида – 2017”

Отлагане на Втори кръг от НШРС “Вида – 2017”

Уважаеми колеги,

В офиса на БФАС, беше получен уведомителен имейл от организатора на Ралиспринт “Вида-2017”, за отлагане на състезанието.

Прилагаме Уведомлението от АСК “Жико Моторспорт”:

Здравейте!

Поради стеклите се форсмажорни обстоятелства, големият брой аварирали автомобили на Ралиспринт Дряново и недостатъчния брой подадени заявки за участие в Ралиспринт Вида 2017, моля насроченото за 01-02 юли 2017г., в град Видин Ралиспринт Вида 2017 да бъде променена на 29-30 юли 2017.