Отношение от БФАС по повод писмо на АФБ до организатора на планинско „Шипка Дамасцена”

Отношение от БФАС по повод писмо на АФБ до организатора на планинско „Шипка Дамасцена”

Г-н  Михайлов,

Прави впечатление в писмото и юридическият Ви “подвиг”, с който хем се позовавате на несъщесвуваща ал. 11  т. 2 от чл. 17, каквато илюзорно поддържате, че съществува в Закона за физическото възпитание и спорта. Хем с едно “припомняне” си позволявате да квалифицирате като “незаконно” състезанието – Шипка Дамасцена, посветено на 142-та годишнина от Шипченската епопея. Очевидно за Вас това събитие не е свято.

И преди всичко останало в писмото си публично поддържате противозаконна теза, че “видно” от текста на чл. 25, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта тази разпоредба била пречка за състезанието. Защото тя според Вас давала възможност за участие на клубове само “при условие” че “няма лицензирана федерация за съответния спорт”. Като оставим настрана безсмислието на тази “юридическа теза”, буквално погледнато колкото и да се взира някой в чл. 25, ал. 3 от ЗФВС няма как да открие това сътворено от Вас изискване. Просто защото там го няма, включително и смислово. Ако въпреки неяснотата на изказа Ви вече започнете да твърдите, че във въпросното Ваше писмо пишете едно, а имате предвид друго – че условието не е по чл. 25, ал. 3 от ЗФВС, а по чл. 17, ал. 2 от ЗФВС,  би трябвало сам да си отговорите кой “заблуждава” и къде има “подбудителство” към “всички онези състезатели които честно и с гордо вдигнати глави искат да упражняват любимият на всички нас автомобилен спорт”. С това – защо пропускате условието “освен ако” в чл.17, ал. 2 от ЗФВС, препращащо към чл. 25, ал. 3 от ЗФВС.

Условие, по което дори да се приеме, че на 18.04.2019 г. има отнет на БФАС лиценз, това  Уважаеми Г-не, съгласно изричното предвиждане на последната законова разпоредба позволява да се упражнява не само на 31.08 и 01.09.2019г., а и чак до 18.10.2018 г., при това не само състезанието “Шипка Дамасцена 2019“, а и други състезания на клубове от федерации извън Вашата “новолицензирана” “АФБ”.

А не решавате Вие, нито този, който Ви го е “предоставил” въпроса,  дали и чий лиценз е валиден или невалиден, законен или незаконен, допустим или недопустим, отнет или не и на кого така е “даден”, както и административните решения по тях. Не само защото допуснатото предварително изпълнение на решение за отнет лиценз не е равнозначно на това дали “отнемането” или “даването” е валидно, допустимо и законно. Затова не трябва да се заблуждавате и с друго – няма да го решат и актовете на съда по това дали ще се спре или не, допуснатото предварително изпълнение на административния акт. Включително и защото валидността, допустимостта и законността на акта по същество няма да е в предмета на разглежданото от тях спиране.

Затова уважаеми Г-не, въпросът ще се реши от компетентните органи – от съдилищата – понеже и за щастие все още в Република България съгласно чл. 119 от Конституцията на Република България правораздаването се осъществява от тях.

А на тях не може да се въздейства съгласно чл. 117, ал. 2 от същата Конституция – противно на сочените предварително от Вас правни квалификации и оценки.

 В Република България съгласно чл. 88 от нейната Конституция все още условия и изисквания по правни разпоредби приема, създава и променя Парламентът и депутатите в него. А не АФБ с писма и други подобни похвати.

Затова е необходимо, Ви приканваме и е крайно време да настъпи проумяването в АФБ, че съгласно чл. 1 ал. 1 от КРБ България е Република с парламентарно, а не с административно или  управление на сдружение с идеална цел; че според чл. 1, ал. 2 от КРБ “Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция”. Както и че “Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет”.

Сочим всичко това и за сведение на “всички онези състезатели които честно и с гордо вдигнати глави искат да упражняват любимият на всички нас автомобилен спорт”, ако с или без нашето приканване кам Вас не сте им дали искано от тях Ваше съгласие за участие в състезанието “Шипка Дамасцена 2019“. Както и в други състезания на клубове от федерации и нейни клубове извън Вашата “новолицензирана” “АФБ”. Ето защо, уважаеми Г-не, заради тези състезатели, а не заради нечие “его”, е наложително да разберете нещо важно за спорта. Което Ви убягва. Състезателната дейност е неразделна част от процеса на спортното усъвършенстване. Ето защо организаторите са Ви призовали да не създавате пречки за тях. ТЕ, а не Мончев или БФАС очакват от Вас КОНКРЕТЕН отговор. По същество. Какъвто конкретен отговор ЛИПСВА във Вашето обръщение към г-н Мончев.

А НИЕ, както и досега и както е по Конституция и закон, ще разчитаме на компетентните органи и прогласената им независимост.