Относно решение на Върховен Административен Съд

Относно решение на Върховен Административен Съд

Уважаеми колеги,

Публикуваната информация на сайта на Върховния Административен съд (ВАС) е резултат от нормална съдебна практика, чрез която ВАС обединява подадената от БФАС жалба за спиране на незабавното изпълнение на заповедта на Министъра на спорта с жалбата срещу същата заповед. Това означава, че съдебният състав, определен по административно дело 6276/2019г.ще разгледа и този въпрос в най-кратки срокове.

Опитите за внушение, че БФАС е получила отказ по казуса със спирането на незабавното изпълнение на заповедта са продиктувани от желанието на група хора за морална дестабилизация на нашите членове.

 

Факсимиле от сайта на ВАС: