Първи кръг от шампионата по рали крос във Видин

Първи кръг от шампионата по рали крос във Видин

Първият кръг от шампионата по рали крос ще се проведе във Видин на 18-19.05.2019 г. Организатор на състезанието е АСК “Жико моторспорт” с подкрепата на Община Видин. Това състезание застава зад една благотворителна кауза – осигуряване на специализиран превоз за  три социални услуги – Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „ Зора „ и „ Дъга“ и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост.

С Допълнителният правилник на състезанието може да се запознаете тук:

Допълнителен правилник рали крос Видин 1