Провеждане на Писта “Диамо” – Серес, Гърция 18-19.11.2017

Провеждане на Писта “Диамо” – Серес, Гърция 18-19.11.2017

Уважаеми колеги,

На база получено писмо от АСК Диамо за смяна на датата на Писта “Диамо” в град Серес и становище на комисия ЗМ към БФАС, състезанието ще се проведе на Писта “Серес” на 18-19.11.2017.

Уведомление от АСК “Диамо”