Решениe на УС на БФАС относно Рали “България” – 2019г.