РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БФАС ОТНОСНО КЛУБНИТЕ ЛИЦЕНЗИ ЗА 2022 Г.

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БФАС ОТНОСНО КЛУБНИТЕ ЛИЦЕНЗИ ЗА 2022 Г.

На свое редовно заседание, проведено на 19.01.2022 г., Управителният съвет на БФАС взе някои важни решения относно подновяването и предобиването на клубен лиценз за 2022 г. С тях, както и останалите решения взети на заседанието може да се запознаете от приложения Протокол: