Съобщение относно Планинско “Шипка – Дамасцена”

Съобщение относно Планинско “Шипка – Дамасцена”

             Скъпи колеги и приятели на автомобилния спорт, на Големия Спорт,

            Организираното от “ДАМАСЦЕНА АЛБА-АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ”- гр. Казанлък,  шесто по ред автомобилно състезание по планинско изкачване  “Шипка Дамасцена 2019”, е доказало се като изключително престижно. Въпреки огромния интерес към състезанието и именно поради него, припомняме следното:

            На първо място настояваме да се прави разлика между “престиж” и “получаване на точки”. Както вече се вижда, трупането на точки не винаги е свързано с престиж и обратното – престижът понякога не носи точки. Олимпийският принцип гласи: “Важно е участието”. Затова всеки разполага със свободна воля да прецени мотивацията си за участие.  Това е може би и последното издание на състезанието, което го прави уникално. Повдига градуса на обществените очаквания, а интересът към него – прави неудържим.

            Нито БФАС, нито който и да е друг, е в състояние да забрани участието в спортно състезание. Така е, защото БФАС не може да забрани на хората да имат съвест, да мислят, включително и да сравняват; да получават и разпространяват информация, да се мотивират…  Ако ние сторим това, бихме нарушили Конституцията на РБ, а както вече сме изявили, много държим на законността. Кои сме ние да забраняваме на хората основните им права?! “Никой не е по-голям от хляба”, е казал народът, а според основния закон – Конституцията на Република България, такава забрана е невъзможна. Тя е невъзможна от който и да е, защото съгласно чл. 57, ал.1 от Конституцята на РБ,  “Основните права на гражданите са неотменими”. Освен при война.

            Следователно, самоналагащият се извод е, че желаещите да участват в състезанието правоспособни български граждани, имат всички основни права, които са им гарантирани от Конституцията на Република България. Включително и правото да направят своя избор.

            На тези желаещи, участвали в предишните издания на планинското изкачване, имащи сега пречки от друго естество, можем само да изкажем огромното си съжаление. Те обаче също са направили своя свободен избор. Ето и защо сега са ограничени в него. Коректността, с която се отличаваме, налага да им напомним, че те могат да участват само спазвайки законите и устава на организацията, в която членуват. Ние не можем да им помогнем с друго, освен учтиво да приканим отговорните лица в тази организация да им дадат съгласие за участие в състезанието. Така както БФАС никога и по никакъв начин не ограничи нейни членове да участват в организирани от други лица състезания. По такъв начин на тези отговорни лица им се предоставя възможност да докажат с дела, не с думи, че това отговаряло на “възприетата и вече декларирана политика на приемственост в спорта”. Да докажат, че вече са израстнали и са готови да поемат кормилото на така лелеяната “спортна власт”. А именно, като са осъзнали, че спорт не се прави с “финансови наказания и административни санкции”, дребнаво клюкарене, дейности по “информиране”, празнословене, “връзки”, глоби, и прочие инструментариум от миналото.  А с Хора. Които имат достойнство и чест. И са готови да ги отстояват.

            Fair play означава респект към играта и към личността на съперника в нея. Липсата му води към илюзорна представа за успех. С необходимия респект, в контекста на изказаното наше

мнение,  припомняме част от Глава втора “Основни права и задължения на гражданите” от Конституцията на Република България:

            “Чл. 37. (1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта ……..са ненакърними. …………………………………………………………………………………………………………….

    Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

……………………………………………………………………………………………………….

    Чл. 40. (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.

……………………………………………………………………………………………………….

    Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. …….

    Чл. 52. ……………………………………………………………………………………………

    (3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма.

    Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими.”

   

    ПОЗДРАВЯВАМЕ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЗА ТОВА РОДОЛЮБИВО СПОРТНО СЪБИТИЕ И ЖЕЛАЕМ УСПЕХ!