Списък със заявените участници в Раликрос “Видин – 2017”: