Участници в Hill Climb Masters – Губио /Италия/

Участници в Hill Climb Masters – Губио /Италия/

Публикуваме Списък на състезателите, които са подали заявка и ще вземат участие в Hillclimb Masters 2018 на 12-14.10.2018 в Губио /Италия/

Name of drivers
1. Христо Пламенов  Манолов
2. Юлиян Тодоров Телийски
3. Стефан Стоев
4. Косю Любенов Йорданов
5. Николай Георгиев Златков