Уведомление от АСК Етър Рейсинг за отлагане на Писта “Велико Търново-2017”

Уведомление от АСК Етър Рейсинг за отлагане на Писта “Велико Търново-2017”

Уважами колеги,

На електронната поща на Българска федерация по Автомобилен спорт, беше получено Уведомление от АСК Етър Рейсинг за отлагане на ЗМ “Велико Търново-2017”, качваме уведомлението, както и писмото.

“Уважаеми колеги, днес получихме отказ за ВОД на западен пътен възел гр.Велико Търново за пистата 
поради въведена ВОД и предстояща нова ВОД за хипермаркет “Практис” от 07.09.2017 до 30.10.2017г.,
за които не бяхме информирани.
След проведени разговори с КАТ, АПИ и кмета на града стигнахме до извода, че е невъзможно провеждането 
Писта Велико Търново 2017 за което искрено съжаляваме.
С цел да не се нарушава провеждането на шампионата на затворен маршрут предлагаме Писта Велико Търново 2017
да се проведе на трасето  Писта”Дракон” или на Писта”Серес” на определена от БФАС дата.
 
Прилагам отговора на КАТ-В.Търново относно ВОД на западен пътен възел.”