Участие в нелегитимни състезания

Участие в нелегитимни състезания

    БФАС напомня на своите членове, официални лица и собственици на спортни
съоръжения, че участието в организацията или провеждането на нелегитимни
състезания под каквато и да е форма е нарушение на ЗФВС, МСК и Наредбата
на БФАС за 2019 и ще доведе до отнемане на лицензионните им права
предоставени от БФАС  (Виж чл. 48 от Наредба за организиране и провеждане на автомобилни състезания за 2019 г.).