Заявка за официално лице

Заявление за издаване на Национален лиценз на официално лице

Име ( *Задължително )
Дата на раждане ( *Задължително )
Фамилия ( *Задължително )
E-mail ( *Задължително )
Адрес ( *Задължително )
Град ( *Задължително )
Телефон ( *Задължително )
Владеене на чужди езици: ( *Задължително )
Образование ( *Задължително )
Компютърна грамотност: ( *Задължително )
Кандидатствам за длъжност:
Кандидатствам за категория:
Номер на личния лиценз за предходната година (ако нямате напишете 0):
Размер на дреха: ( *Задължително )

Спортен опит ( *Задължително ):

Прикачете Ваша снимка (формат jpg, jpeg, png, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB): ( *Задължително )

Прикачете Декларация за лични данни (формат jpg, jpeg, png, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB): ( *Задължително )

Да, съгласен съм с Политиката на лични данни

Чрез изпращане на съобщение през контактната форма на сайта ни, Вие се съгласявате да ни предоставите Вашите лични данни. БФАС използва Вашите лични данни, само и единствено с цел връзка с Вас и отговор на запитването Ви. За повече информация, моля, вижте страница Политика на лични данни

НАЦИОНАЛНИ КАТЕГОРИИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ 
Категория А най-високото национално ниво и позволява да се заема тази длъжност на всички международни състезания, стига да не се изисква ФИА лиценз.
Категория В позволява да се заема тази длъжност на всички национални състезания, а на международните под надзор.
Категория С позволява да се заема тази длъжност на всички локални състезания, а на националните под надзор.
Категория „Стажант-St. позволява да се заема тази длъжност на всички локални състезания под надзор, а по изключение и на някой национални.
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ СЪДИИТЕ
Категория А Наблюдател БФАС
  • От 2017г. квалификациите ниво A, B, C и Стажант-St. изцяло заместват и се приравняват на досегашните Републиканска, Първа, Втора и Трета категории.

  • Досегашните притежатели на определена категория запазват правото си тя да бъде приравнена към новата класификация.
Председател спортни комисари
Категория В Спортни комисари
Отговорник по сигурността
Отговорник на специален етап
Секретар
Категория С Отговорник на контролен пост
Съдия на пост