Обявления

Българска Федерация по Автомобилен Спорт обявява конкурс за избор на застраховател. С оглед  нуждите на федерацията са необходими следните два вида застраховки: групова застраховка "злополука"  гражданска отговорност към трети лица по време на състезанията организирани към БФАС   Всички желаещи могат да изпратят оферти  на office@bfas.bg ....

Уважаеми колеги, На 07.08.01.2019г., от 11.00ч. в офиса на БФАС, находящ се на адрес  бул. “Тодор Каблешков” №55А, ет.2, офис 3 ще се проведе заседание на УС на БФАС при следният дневен ред: Обсъждане на текущи въпроси Разни Присъствието на гости (председатели на АСК) се извършва съгласно Устава...

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по автомобилен спорт” (БФАС), гр. София, рег. по ф.д. №32505/92 г. по описа на СГС, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.22, ал.2 от Устава на Сдружението, свиква на 30.04.2019 г. от 14:00 ч....

Уважаеми колеги, На 22.01.2019г., от 10.00ч. в офиса на БФАС, находящ се на адрес  бул. “Тодор Каблешков” №55А, ет.2, офис 3 ще се проведе заседание на УС на БФАС при следният дневен ред: Спортен календар 2019 Рали България 2019 Разни Присъствието на гости (председатели на АСК) се извършва...

Уважаеми колеги, На 17.12.2018г., от 13.30ч. в офиса на БФАС, находящ се на адрес  бул. “Тодор Каблешков” №55А, ет.2, офис 3 ще се проведе заседание на УС на БФАС при следният дневен ред:  Разглеждане и обсъждане на Наредба 2019, Специални правилници по дисциплини за 2019, Спортен Календар за...