Членство на АСК

Членство на АСК

За да кандидатствате за членство на АСК, моля попълнете долните полета. На зададеният от Вас e-mail ще получите потвърждение, че кандидатурата Ви е приета.

Всички полета във формата са задължителни!

Име и фамилия
E-mail
Име на клуб
Телефон
ЕИК
Председател на клуб
Клубът ми ще:
Номер на клубния лиценз за предходната година (ако нямате напишете 0):

Прикачете Заявление за членство по образец (формат doc, docx, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB):

Прикачете решение на компетентен орган на кандидата-заявител за придобиване на членски права в БФАС. (формат jpg, jpeg, png, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB):

Прикачете копие на платежно нареждане за членски внос, такса за разглеждане на документи (ако е приложима) и състезателни лицензи (формат jpg, jpeg, png, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB):

Прикачете Договор с треньорски кадри (формат doc, docx, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB):

Прикачете копие от диплома за завършено образование или курс на треньора / инструктора на клуба (формат jpg, jpeg, png, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB):

Прикачете Списък на спортните обекти на клуба (Декларация Образец №6 към чл. 21, ал. 1, т. 14 от ЗФВС с приложени документи за собственост или договори за ползване или наем (формат doc, docx, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB):

Прикачете Декларация Образец №4, чл. 21 от ЗФВС (формат doc, docx, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB):

Прикачете Декларация Образец №5, чл. 21 от ЗФВС (формат doc, docx, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB):

Прикачете първа препоръка от Редовен член на БФАС (формат doc, docx, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB):

Прикачете втора препоръка от Редовен член на БФАС (формат doc, docx, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB):

Прикачете Декларация за лични данни (формат jpg, jpeg, png, pdf или др.) - максимален размер на файл (5 MB):

Да, съгласен съм с Политиката на лични данни
Декларирам, че напълно приемам УСТАВА НА БФАС и МЕЖДУНАРОДНИЯТ СПОРТЕН КОДЕКС
Да, съгласен съм и изпращам своята заявка за членство.

Чрез изпращане на съобщение през контактната форма на сайта ни, Вие се съгласявате да ни предоставите Вашите лични данни. БФАС използва Вашите лични данни, само и единствено с цел връзка с Вас и отговор на запитването Ви. За повече информация, моля, вижте страница Политика на лични данни.