Документи

АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Устав на БФАС
Международен спортен кодекс на FIA и приложенията му
Етичен кодекс на БФАС
Международен етичен кодекс на FIA
Харта за добро поведение на БФАС
Решения на УС на БФАС

Решения на Управителен съвет

2019 година


 

Решения на УС на БФАС №004/13.03.2019г.

 
Писма, разгледани от УС на БФАС на 06.03.2019г.:
 

Писма, разгледани от УС на БФАС на 22.01.2019г.:

 
 

2018 година


Решение на УС на БФАС №0018 от 31.10.2018г.

Решение на УС на БФАС №0019 от 21.11.2018г.

Решение на УС на БФАС №0020 от 17.12.2018г.

Решение на УС на БФАС №0021 от 17.12.2018г.

Писма, разгледани от УС на БФАС на 17.12.2018г.:

 


2017 година

Протокол от заседание на УС на БФАС № 001

Протокол от заседание на УС на БФАС № 002

Протокол от заседание на УС на БФАС № 003

Протокол от заседание на УС на БФАС № 004

Протокол от заседание на УС на БФАС № 005

Протокол от заседание на УС на БФАС № 007

Протокол от заседание на УС на БФАС № 008

Протокол от заседание на УС на БФАС № 009

Протокол от заседание на УС на БФАС № 010

Заседание на УС на БФАС – 04.05.2017 г.


2015 година

Решение от 22.01.2015 г. за конкурса за гуми
Разгледани писма от УС на 27.05.2015 г.
Решения от 27.05.2015 г.
Решения от 01.06.2015 г.
Решения от 06.06.2015 г.
Решения от 08.06.2015 г.
Решения от 19.06.2015 г.
Решения от 24.06.2015 г.
Решения от 11.08.2015 г.
Решения от 16.09.2015 г.
Решение на УС на БФАС от 14.10.2015 г.
Решение на УС на БФАС от 14.10.2015 /2/г.
Решения на УС на БФАС-18.10.2015-1 г.
Решения на УС на БФАС-18.10.2015-2 г.
Решение на УС на БФАС от 04.11.2015 г.
Решение на УС на БФАС- 11.12.2015 г.
Решение на УС на БФАС от 11.11.2015 г.


2014 година

Решение на УС от 31.01.2014 г.
Решение на УС от 04.06.2014 г.


2013 година

Решения от 15.01.2013 г.
Решения от 08.02.2013 г.
Решения от 15.03.2013 г.
Решения от 05.04.2013 г.
Решения от 23.04.2013 г.
Решения от 14.05.2013 г.
Решения от 19.07.2013 г.
Решения от 02.08.2013 г.
Решения от 04.10.2013 г.
Решения от 04.11.2013 г.


2012 година

Решения от 10.01.2012 г.
Решения от 01.03.2012 г.
Решения от 20.03.2012 г.
Решения от 05.04.2012 г.
Решения от 20.04.2012 г.
Решения от 18.05.2012г. – 2 г.
Решения от 20.06.2012 г.
Решения от 04.07.2012 г.
Решения от 28.08.2012 г.
Решения от 20.09.2012 г.
Решения от 15.10.2012 г.
Решения от 23.10.2012 г.
Решения от 30.11.2012 г.

 
Входяща поща

 

Писма, разгледани от УС на БФАС на 19.02.2019г.:

 

Писма, разгледани от УС на БФАС на 22.01.2019г.:

 

Писма, разгледани от УС на БФАС на 17.12.2018г.:

Изходяща поща

Писмо-отговор, във връзка с решения наУС на БФАС от 17.12.2018г.:

Наказания

На длъжностни лица:

Номер на лиценз Име Наказание Начална дата Крайна дата Решение на/от
3А-17022 Валя Панталеева Прекратени права на официално лице 17.12.2018г. 16.12.2019г. УС на БФАС, 20/17.12.2018г

На състезатели:

Номер на лиценз Име Наказание Начална дата Крайна дата Решение на/от
C-18049 Илия Царски Прекратени състезателни права 17.12.2018г. 16.12.2020г. УС на БФАС, 21/17.12.2018г

ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

Финансови документи

СПОРТНИ ДОКУМЕНТИ

Бюлетини
Наредба и правилници 2022г.
Наредба и правилници 2019г.
Наредба и правилници 2018г.
Наредба и правилници 2017г.
Наредба и правилници 2016г.
Наредба и правилници 2015г.

ЗА МЕДИИ