Документи

АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Устав на БФАС
Международен спортен кодекс на FIA и приложенията му
Етичен кодекс на БФАС
Международен етичен кодекс на FIA
Харта за добро поведение на БФАС
Решения на УС на БФАС

Решения на Управителен съвет

 

2018 година


Решение на УС на БФАС №0018

Решение на УС на БФАС №0019

 


2017 година

Протокол от заседание на УС на БФАС № 001

Протокол от заседание на УС на БФАС № 002

Протокол от заседание на УС на БФАС № 003

Протокол от заседание на УС на БФАС № 004

Протокол от заседание на УС на БФАС № 005

Протокол от заседание на УС на БФАС № 007

Протокол от заседание на УС на БФАС № 008

Протокол от заседание на УС на БФАС № 009

Протокол от заседание на УС на БФАС № 010

Заседание на УС на БФАС – 04.05.2017 г.


2015 година

Решение от 22.01.2015 г. за конкурса за гуми
Разгледани писма от УС на 27.05.2015 г.
Решения от 27.05.2015 г.
Решения от 01.06.2015 г.
Решения от 06.06.2015 г.
Решения от 08.06.2015 г.
Решения от 19.06.2015 г.
Решения от 24.06.2015 г.
Решения от 11.08.2015 г.
Решения от 16.09.2015 г.
Решение на УС на БФАС от 14.10.2015 г.
Решение на УС на БФАС от 14.10.2015 /2/г.
Решения на УС на БФАС-18.10.2015-1 г.
Решения на УС на БФАС-18.10.2015-2 г.
Решение на УС на БФАС от 04.11.2015 г.
Решение на УС на БФАС- 11.12.2015 г.
Решение на УС на БФАС от 11.11.2015 г.


2014 година

Решение на УС от 31.01.2014 г.
Решение на УС от 04.06.2014 г.


2013 година

Решения от 15.01.2013 г.
Решения от 08.02.2013 г.
Решения от 15.03.2013 г.
Решения от 05.04.2013 г.
Решения от 23.04.2013 г.
Решения от 14.05.2013 г.
Решения от 19.07.2013 г.
Решения от 02.08.2013 г.
Решения от 04.10.2013 г.
Решения от 04.11.2013 г.


2012 година

Решения от 10.01.2012 г.
Решения от 01.03.2012 г.
Решения от 20.03.2012 г.
Решения от 05.04.2012 г.
Решения от 20.04.2012 г.
Решения от 18.05.2012г. – 2 г.
Решения от 20.06.2012 г.
Решения от 04.07.2012 г.
Решения от 28.08.2012 г.
Решения от 20.09.2012 г.
Решения от 15.10.2012 г.
Решения от 23.10.2012 г.
Решения от 30.11.2012 г.

Входяща поща

1. Писмо от АСК „Казанлък Мотор Спорт“, относно провеждане на открито планинско състезание „Шипка 2015 – оригинал“

Страница 1

Страница 2

Изходяща поща
Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.
Наказания

На длъжностни лица:

Номер Вид Име Наказание Начална дата Крайна дата Решение на/от

На състезатели:

Номер Вид Име Наказание Начална дата Крайна дата Решение на/от

ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

Финансови документи

СПОРТНИ ДОКУМЕНТИ

Бюлетини
Наредба и правилници 2018г.
Наредба и правилници 2017г.
Наредба и правилници 2016г.
Наредба и правилници 2015г.

ЗА МЕДИИ