Договор за спонсорство между БФАС и БСТ

Договор за спонсорство между БФАС и БСТ

На 09.03.2017 година се подписа договор за спонсорство между Български спортен тотализатор и Българска федерация по Автомобилен спорт. Подписи под договорът положиха Председателят на БФАС, г-н Владимир Илиев и Изпълнителният директор на БСТ г-н Дамян Дамянов.