FIA HILL CLIMB MASTERS 2018

FIA HILL CLIMB MASTERS 2018

Всички желаещи да вземат участие в FIA Hill Climb Masters, което ще се проведе в Gubbio Италия на 12-14.10.2018 година, трябва да подадат заявлениe в БФАС, свободен текст, на e-mail: office@bfas.bg, най-късно до 05.09.18 година.

До участие се допускат:

Всички национални или международни пилоти, притежаващи международен лиценз със степен A, B, C, R, D или D1, и отговарят на един от следните критерии:

На международно ниво:

а) да бъде класиран сред първите 12 участици на FIA Hill Climb Championship (категория 1 или категория 2);

б) да бъде класиран сред първите 12 участници в FIA International Hill Climb Cup (категория 1 или категория 2 или категория 3);

На ниво зона на ФИА

c] да бъдат класирани сред първите 3 в Шампионат на зоната на ФИА (в зависимост от категориите, съществуващи в зоната);

На национално ниво:

г) да бъде класиран сред първите 5 в съществуваща категория на национално първенство (генерално класиране);

e) да бъде класиран сред първите 3 в съществуваща група на национално първенство;

Специални:

е) водач на възраст под 25 години – един водач ще бъде избран от неговата Федерация (при условие че никой друг водач под 25 години не отговаря на един от критериите за допустимост);

ж] Жени – 1 жена водач ще бъде избрана от нейната Федерация (при условие, че никоя друга жена – водач не отговаря на един от критериите за допустимост);

Критериите за допустимост ще се основават на окончателните (или временни) класирания на националния планински шампионат до 17 септември 2018 година.

Всички подали заявление и отговарящи на условията за участие могат да вземат участие в индивидуалното класиране на Мастерса. БФАС ще определи четирима от заявилите участие, които ще бъдат посочени за купата на Нациите, която е част от Hill climb Masters. Всички разходи по участието са за сметка на участниците, същите ще бъдат освободени от такса участие.

Крайният срок за подаване на заявки към ФИА е 19.09.2018 година

Информация за състезанието, може да намерите в сайта на ФИА

FIA Hill Climb Masters форма за заявка, click here.