Гимкхана “Горна Оряховица-2018”

Гимкхана “Горна Оряховица-2018”

Уважаеми колеги,

На вашето внимание представяме, Допълнителен правилник “Гимкхана Горна Оряховица-2018”  и Схеми на изпитанията за класиране  на Гимкхана “Горна Оряховица-2018”, която ще се проведе 04.11.2018 г. в гр. Горна Оряховица.