Годишен отчетен доклад за дейността на сдружение “Българска федерация по автомобилен спорт” през 2016 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на сдружение “Българска федерация по автомобилен спорт” през 2016 г.

На вниманието на членовете на Българска федерация по автомобилен спорт.
Публикуваме годишен отчетен доклад за дейността на сдружение “Българска федерация по автомобилен спорт” през 2016 г.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД