Планинско изкачване “Осогово 2018”

Планинско изкачване “Осогово 2018”

Уважаеми колеги,

тук може да се запознаете с документите за Планинско изкачване “Осогово 2018”. Прилагаме Допълнителен правилник, План за сигурност, Схема на трасето и Заявка за уастие.