Информация за Рали “Троя – 2017”

Информация за Рали “Троя – 2017”

На вниманието на участниците в Рали “Троя-2017”

Рали Троя-2017, няма да се признава за кръг от НРШ, тъй като заявилите се участници от Българският шампионат са под 12 броя. Решението е съгласувано с Комисия Рали, Съдийска комисия и с отговорника за Дисциплина Рали в УС на БФАС, г-н Слави Славов.

С уважение,

Владимир Илиев

Председател УС на БФАС