Международен спортен кодекс на ФИА от 01.01.2016 г. на български език (замества версията от 2013 г.) Етичен кодекс на ФИА от 2016 на български език (НЕ ЗАМЕСТВА действащия Етичен кодекс на БФАС от 2014 г.)

Международен спортен кодекс на ФИА от 01.01.2016 г. на български език (замества версията от 2013 г.) Етичен кодекс на ФИА от 2016 на български език (НЕ ЗАМЕСТВА действащия Етичен кодекс на БФАС от 2014 г.)

На вниманието на членовете на Българска федерация по автомобилен спорт.
УС на БФАС положи големи усилия да преведе на български език най-актуалната версия на Международния спортен кодекс и неговите приложения.
Сега Ви представяме МСК и Етичния кодекс на ФИА от 2016 г., както и Приложение „G” – касаещо Международния спортен календар на ФИА.

Можете да ги намерите ТУК – АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

В най-скоро време ще бъдат завършени на български език и публикувани:
-Приложение „B“ – Харта за добро поведение
-Приложение „H“ – Касаещо сигурността
-Приложение „L“ – Касаещо лицензите на автомобилните пилоти
-Приложение „P“ – Касаещо общи предписания на ФИА за международни серии

УС на БФАС реши Приложение „J” към МСК да не бъде превеждано на български език поради огромния обем на текст.