На вниманието на клубовете относно Планинско “Българка” – 2019г.

На вниманието на клубовете относно Планинско “Българка” – 2019г.

Уважаеми колеги,

Със съжаление Ви информираме, че организаторът на Планинско “Българка” – АСК “Булсим” не изпълни изискванията на Наредба 2019 за провеждането на планинско “Българка” като кръг от шампионата по планинско изкачване на БФАС.  В следствие на това БФАС не може да предостави възможност за използването на длъжностни лица и материална база, и по никакъв начин не може да гарантира провеждането на състезанието в съответствие със спортните правилници и нормативни документи, приети от нашата организация. В случай на нарушение на спортните Ви права, БФАС не би могла да вземе отношение по каквито и да било казуси по време на Планинско “Българка” – 2019г.
Точки от Планинско “Българка”-2019 за шампионата по планинско изкачване на БФАС няма да бъдат присъждани.

 

С пожелание за успех на участниците:

 Владимир Илиев – Председател на БФАС