На вниманието на клубовете относно Затворен маршрут “Русе” – 2019г.

На вниманието на клубовете относно Затворен маршрут “Русе” – 2019г.

    Уважаеми колеги,

    Информираме Ви, че организаторът на Затворен маршрут “Русе” – АСК „Русе кар моторспорт“ не изпълни изискванията на Наредба 2019 за провеждането на Затворен маршрут “Русе” като кръг от шампионата по затворен маршрут на БФАС.  Състезанието ще бъде проведено без участието на официални лица на БФАС. В следствие на това БФАС по никакъв начин не може да гарантира нивото на безопасност и провеждането на състезанието в съответствие със спортните правилници и нормативни документи, приети от нашата организация. В случай на нарушение на спортните Ви права, БФАС не би могла да вземе отношение по каквито и да било казуси по време на Затворен маршрут “Русе” – 2019г.
    Точки от Затворен маршрут “Русе” – 2019г. за шампионата по затворен маршрут на БФАС няма да бъдат присъждани.

    С пожелание за успех на участниците:

     Владимир Илиев – Председател на БФАС