Национална среща на БФАС

Национална среща на БФАС

Уважаеми колеги,
Във връзка с настъпването на състезателен сезон 2019 и последните събития,БФАС организира национална среща на 09.02.2019г, от 11ч. в конферента зала “Тервел” на Парк хотел “Стара Загора”, на адрес град Стара Загора, ул. “Хан Аспарух” 50.

Същата ще протече при следния дневен ред:

1. Разяснения за сезон 2019.

2. Запознаване на присъстващите със създалата се ситуация.

3. Предложения за предприемане на стъпки и мерки в позитивна посока.

4. Разни.

Каним най-учтиво членовете на БФАС, лицензираните състезатели и официални лица, както и всички милеещи за българския автомобилен спорт.
Очакваме Ви!