Общо изборно събрание на БФАС

Общо изборно събрание на БФАС

Уважаеми колеги,

На основание  Решение от Заседание на УС на БФАС от  06.04.2017, за свикване на Общо изборно събрание на БФАС за 10.06.2017 г. Администрацията на БФАС е направила необходимите постъпки за обнародването на поканата за свикване на Общо изборно събрание. След публикуването на поканата в Държавен вестник, тя ще бъде публикувана на сайта ни.

Поздрави, 

Офис администрация на Българска федерация по Автомобилен спорт.