Общо събрание на БФАС

Общо събрание на БФАС

На 03.06.2023 се проведе Общо събрание на БФАС свикано чрез Софийски градски съд на 25.04.2023.

На събранието бе освободен председателят на БФАС  и Управителния Съвет. Клубовете участващи в събранието избраха Румен Дунев за председател на УС на БФАС и Управителен Съвет в състав :

Румен Дунев

Александър Ковачев

Йордан Тодоров

Петко Манолов

Цветан Балджиев