Офисът на БФАС е с нов адрес

Офисът на БФАС е с нов адрес

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че офисът на БФАС вече е на адрес гр. София, бул.”Александър Стамболийски” №134, ет.1, офис 2.
Новите телефони за контакт са 02/ 444 64 74 ; 0889566474.

Напомняме на всички автомобилни клубове, членове на БФАС за 2018г., че подновяването на членството им за 2019г. се извършва до 31.03.2019г. при същите условия, както за 2018г.

Новият адрес на БФАС: