Отмяна на датата за създаване и промени на специалните правилници и годишната наредба за 2019г.

Отмяна на датата за създаване и промени на специалните правилници и годишната наредба за 2019г.

Уважаеми колеги,
Във връзка с ангажираността на членове на работната група в провеждането на НЗШМ “Дракон” и невъзможността за коректно и акуратно провеждане на срещата, същата се отменя.
Очаквайте скоро публикуване на нова и окончателна дата.