Относно Рали “Стари столици” – 2019г.

Относно Рали “Стари столици” – 2019г.

Уважаеми колеги и приятели на автомобилния спорт,
Предоставяме на Вашето внимание следната комуникация, касаеща провеждането на Рали “Стари столици” – 2019г.: