Практически и теоретичен изпит на Писта Дракон

Практически и теоретичен изпит на Писта Дракон

Уважаеми колеги,

На 18.04.2018 г. от 15:30 часа ще се проведе теоретичен и практичен изпит за придобиване на лицензи Тип С.

Всички заинтересовани могат да участват, като се заявят на тел. 0888 310 963 Валентин Бонев

Комисия ЗМ съобщение