Протокол № 018 от УС на БФАС

Протокол № 018 от УС на БФАС

Протокол № 018

От заседание на УС на БФАС от 24.11.2016

Днес, 27.06.2016 г., в гр. София, в офиса на БФАС на бул. Тодор Каблешков №55 А, ет.2, офис 3, се проведе заседание на УС на БФАС, на което присъстваха членовете на УС, както следва: 1/ Владимир Илиев 2/Алексанър Ковачев 3/ Калоян Станчев 4/Слави Славов 5/ Антон Антонов 6/ Стефан Драганов 7/ Христо Стоилов

За Председател на днешното заседание на УС бе избран Владимир Илиев, а за протоколчик- Никола Ваканов

Заседанието протече при предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Спортен Календар – 2017 г.

УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Рали-2017”, да бъдат 5 на брой, плюс 1 резервен кръг.

УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Ралиспринт-2017”, да бъдат 4 на брой, плюс 2 резервни кръга.

УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Планинско изкачване-2017”, да бъдат 7 на брой, плюс 2 резервни кръга.

УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Затворен Маршрут -2017”, да бъдат 6 на брой, плюс 1 резервен кръг.

УС на БФАС, ще разгледа допълнително изискванията за мерките за сигурност на градските трасета и включването им в „Спортен календар – 2017”

УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Раликрос-2017”, да бъдат 6 на брой, плюс 2 резервни кръга.

УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Автокрос-2017”, да бъдат 6 на брой, плюс 2 резервни кръга

УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Крос Кънтри Рали – 2017”, да бъдат 4 на брой, плюс 2 открити кръга.

УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Драг – 2017”, да бъдат 4 на брой.

УС на БФАС взе решение, кръговете от „НШ Дрифт – 2017”, да бъдат 4 на брой.

2. Наредба – 2017 г.

В срок до 04.12.2016 г. всеки член от УС на БФАС да представи своите предложения за промяна на „Наредба – 2017”

Решението е взето с 7 гласа „ЗА”, 0 против и 0 въздържал се. 3. Специални правилници по дисциплини

В срок до 04.12.2016 г. всеки член от УС на БФАС да представи своите предложения за промяна на „Специалните правилници” по дисциплини.

Решението е взето с 7 гласа „ЗА”, 0 против и 0 въздържал се. 4. Утвърждаване на комисии по дисциплини

В срок до 04.12.2016 г. всеки член от УС на БФАС да представи своите предложения за добавяне на комисиите.

Решението е взето с 6 гласа „ЗА”, 1 против и 0 въздържал се. 5. Решение за дата за Отчетно ОС на БФАС

УС на БФАС реши: 11.02.2017 г., за дата на Отчетно Общо събрание на БФАС, събранието ще се проведе в гр. Казанлък.

Решението е взето с 7 гласа „ЗА”, 0 против и 0 въздържал се. 6. Подготовка за годишно награждаване – 2016

УС на БФАС приема бюджета за Годишното награждаване за 2016 да е до 15 000 лв.

Решението е взето с 7 гласа „ЗА”, 0 против и 0 въздържал се. 7. Календар за Балканска зона

УС на БФАС взе решение, г-н Владимир Илиев и г-н Слави Славов да посетят Балканска среща в град Истанбул, Турция на 03-04.12.2016 г., като представители на Българска федерация по Автомобилен спорт.

Решението е взето с 7 гласа „ЗА”, 0 против и 0 въздържал се. 8. Разни

1 – Взето решение за превеждане на Официални документи на ФИА на български език и публикуване на Официалната страница на БФАС

Решението е взето с 7 гласа „ЗА”, 0 против и 0 въздържал се. 2 – УС на БФАС разгледа Входящата поща и взе отношение по получените писма.