Работна среща

Работна среща

На 11.02.2023 в офиса на БФАС се проведе работна среща с представители на различните комисии към БФАС.

На срещата беше изготвена годиншната наредба за провеждане и организиране на автомобилни състезания, като бяха съобразени спецификите на всички спортни дисциплини.

До края на седмицата ще може да намерите Годишната наредба за 2023 година в сайта на БФАС.