Работни срещи по дисциплини

Работни срещи по дисциплини

Уважаеми колеги, председатели и членове на помощните комисии по дисциплини към БФАС!

 

Моля да насрочите работни срещи са дисциплините, за които отговаряте, на които да бъдат обсъдени общият брой и кои състезания ще бъдат включени в Спортния календар на БФАФ през 2023 г., Специалните правилници и техническите изисквания към спортните автомобили.

 

Предварително дайте информация за насрочените срещи на office@bfas.bg за да можем да уведомим своевременно чрез сайта на Федерацията състезателите, длъжностните лица и всички, които искат да присъстват на насрочените срещи и да работят за развитието на спорта.

 

Крайният срок за предоставяне на Специалните правилници на office@bfas.bg, за одобрение и утвърждаване от Управителния съвет е

12.03.2023 г.