“Рали България – 2018” и “Рали Сливен – 2018”

“Рали България – 2018” и “Рали Сливен – 2018”

Уважаеми колеги и приятели на Автомобилния спорт,

На заседание на УС на БФАС, проведено на 07.03.2018, беше взето решение за изпращане на официално запитване до Международната автомоблина федерация (ФИА), за възможност за промяна на датите на провеждане на “Рали България-2018” и “Рали Сливен 2018”. Същото беше изготвено и изпратено незабавно. За Рали Бълагария – 2018 г. беше предложена вместо 01–03.06.2018, нова дата: 02–04.11.2018 а за “Рали Сливен-2018”  беше предложена вместо 07 – 09.09.2018, нова дата: 27–29.07.2018.

В очакване сме на становище от компетентния отдел към ФИА.